I forbindelse med identitetsprocessen i 2011 blev der identificeret 4 brandværdier, som ikke bare karakteriserer, men også differentierer Aarhus i en international kontekst. 

1. En by der påtager sig store udfordringer
Med udviklingslandenes forøgede efterspørgsel på højere levestandarder, og de udviklede landes forøgede levealder, står verdenen overfor en ny række udfordringer. Fødevarer, energi, sundhedspleje og digitalisering skal betragtes på nye måder, hvis vi skal følge med de hurtigt skiftende behov. Aarhus har udviklet vigtige kompetencer indenfor disse områder. Konkrete eksempler på vores klynger indenfor disse områder er IT-byen Katrinebjerg og Smart Aarhus partnerskabet. Vi bygger Nordeuropas største universitetshospital i Skejby. Vi har et af Europas bedst bedømte fødevaremiljøer i Agro Food Park, hvor Arla har besluttet at placere deres globale innovationshovedkvarter. Og lad os ikke glemme Navitas – vores nye center for moderne energi, som huser uddannelse, forskning, virksomheder og iværksættere på et sted.

2. En by der arbejder sammen
Mange byer hævder at være dygtige til at samarbejde og skabe netværk. Oftest er disse påstande svære at underbygge, men i Aarhus er samarbejde umuligt at komme udenom, fordi det gennemsyrer så mange aspekter af byen.

  • Byens størrelse betyder, at mange aarhusianere kender hinanden og stoler på hinanden
  • Aarhus Kommune faciliterer aktivt tværgående samarbejder og respekteres i den rolle
  • Nøgleinstitutioner som Aarhus Universitet og VIA University College samarbejder i stigende grad med omverdenen om erhvervslivet, hvilket bidrager til ægte iværksætterånd i det akademiske miljø
  • Aarhus og Region Midtjylland har aktivt støttet tilblivelsen af virksomhedsklynger; fødevare- energi- sundheds- , arkitektur-, IKT- mode- samt vidensektoren understøtter alle klyngetankegangen
  • Aarhus har en fælles måde at gøre tingene på, som bl.a. indebærer konsensusdrevne beslutnings-processer, respekt, kritisk tænkning og peer reviews. Denne tilgang er dybt forankret i byen og understøtter samarbejde på tværs.

Det ses fx i vores Headstart Fashion netværk, hvor vi inviterer interessenter fra den lokale modenindustri til at indgå i et netværk, med henblik på at støtte og udvikle modeindustrien i Aarhus. Det ses også når vi fejrer internetøkonomien og digitalisering under Internet Week Denmark. Et initiativ som blev skabt i et privat og offentligt partnerskab, og som inddrager forskning, uddannelse, NGO’er, virksomheder, iværksættere, investorer og borgere i en samlet festival.

3. En by som eksperimenterer og gentænker de konventionelle måder at gøre tingene på
Der er lidt anarki i Aarhus. En mangel på respekt for autoriteter og et ønske om at udfordre vanerne. Det vil være forkert at påstå, at Aarhus er et af verdens kreative centre som London og Berlin, men byens særlige trang til at eksperimentere er bemærkelsesværdig, når den sættes ind i en kommerciel kontekst.

Aarhus kombinerer de danske designprincipper – minimalisme + funktionalisme + etisk integritet – med flair for det uventede. Det gør byen i stand til at skabe løsninger, der både er velgennemtænkte og innovative.

Aarhus var kulturhovedstad i 2017 og temaet var ikke overraskende ”Rethink” eller gentænk på dansk. Der er mange eksempler på den eksperimenterende by fra Frontløberne og kaospilotuddannelsen til nutidens initiativer som Sager, der samler og Mejlgade for mangfoldighed. 

4. En by der arbejder målrettet på at skabe forbedringer
Aarhus håber ikke på at skabe udvikling – den forventer det. Aarhusianerne er overbeviste om, at alt kan forbedres, og har en overlegen evne til at skabe forbedringer. De er ikke tilfredse før de har fundet fremsynet og langtidsholdbar løsning. Uanset om der er tale om store, innovative landvindinger eller små effektiviseringer skaber Aarhus altid udvikling.

Men selvom vi aarhusianere er sikre på, at vi kan forbedre alt, hvad vi giver os i kast med, er det ikke en egenskab vi fortæller om vidt og bredt. Vi har en ydmyg attitude, som – selvom den er sympatisk - bidrager til byens relative anonymitet på den internationale scene.