Vi ser ikke citybranding som en enkeltstående kampagne eller initiativ, men som en rejse som vi i byen er på sammen. Vi måler derfor ikke effekterne af vores aktiviteter ud fra klassisk marketinglogik, men ud fra hvordan byen udvikler sig og ud fra ”brugernes” oplevelse af at interagere med og leve i byen.

Branding og strategisk udvikling
Branding skal understøtte byens strategiske udvikling. Brandingindsatsen fokuserer på at positionere byen ved at understøtte og promovere eksisterende indsatser, organisationer, events, virksomheder osv., der synliggør Aarhus-værdierne. Indsatsen for at brande byen er ikke centreret på rådhuset, men ligger rundt omkring i byen hos kerneaktører som Visit Aarhus, Erhverv Aarhus og andre lokale organisationer.

Co-branding
Det er hele byens ansvar at brande Aarhus. Derfor samarbejder vi i vores indsats tæt med de organisationer, der er med til at markedsføre Aarhus og tiltrække studerende, besøgende, medarbejdere, virksomheder og investeringer.

Fokus på ”reasons to”
I brandingindsatsen fokuserer vi på årsagerne til, at man flytter til, investerer i, placerer en virksomhed eller besøger Aarhus. Fx er Aarhus Universitet, VIA University College og de øvrige uddannelsesinstitutioner den væsentlige årsag til at folk flytter til byen. Derfor er et tæt samspil med uddannelsesinstitutionerne om at tiltrække og fastholde talenter en væsentlig indsats.

Faktabaseret
Brandingindsatsen skal være faktabaseret. Derfor udfører vi løbende omdømmeundersøgelser af Aarhus. Vi forsøger derved at lave et redskab, der gør, at vi sammen med vores partnere kan arbejde mere målrettet med at forbedre byens image på udvalgte områder.

Citybranding er en holistisk aktivitet i Aarhus, som er illustreret i nedenstående model:

Primær kommunikation: Gennem byudvikling og de services byen tilbyder, kan vi påvirke interaktionen mellem borgere og by. Byplanlægning og byens services skal understøtte og eksemplificere byens brand.

Sekundær kommunikation: Her taler vi om PR-aktiviteter og en konsistent formidling af Aarhus kerneværdiger fra alle byens aktører til specifikke målgrupper.

Tertiær kommunikation: Tærtier kommunikation handler om, hvordan borgerne taler om byen. Indsatserne her handler om at gøre borgerne til gode ambassadører, så de på hver deres måde kan fortælle historien om Aarhus.