Omdømmeanalyse
Der arbejdes systematisk med indsamling af eksisterende målinger af Aarhus omdømme og udføres nye målinger med jævne mellemrum. Målingerne foretages med henblik på at give de folk, der arbejder med branding af Aarhus redskaber til målrettet at kunne arbejde med forbedring af omdømmet på udvalgte områder. Første omdømmeanalyse blev lavet i 2016.

Praktikernetværk
Der etableres netværk for kommunikationspraktikere fx på uddannelsesområdet, som skal mødes med henblik på at diskutere implementeringer af konkrete tiltag, til specificerede målgrupper. Disse fora skal fungere som et sted for videndeling og inspiration.

Online tilstedeværelse og omtale
Aarhus har mange digitale repræsentationer. Alt fra materiale på Wikipedia og TripAdvisor, til adskillige Facebook grupper, Instagram konti og regulære hjemmesider. Disse digitale kanaler er det primære vindue til resten af verden, og der eksisterer et uforløst potentiale i at arbejde mere strategisk med disse kanaler, samt med potentielle ambassadører, der skaber indhold om Aarhus. Der er blevet udarbejdet en kortlægning af Aarhus tilstedeværelse online og der arbejdes systematisk med at implementere relevante ændringer i samarbejde med de aktører der brander Aarhus.

Værktøjskasse
Værktøjskassen for city branding i Aarhus finder du på siden her. Værktøjskassen består af  billeder og video, samt generelle og målgruppespecifikke tekster, præsentationer og andet materiale, der har til hensigt at gøre det lettere for byens interessenter at fortælle en sammenhængende, gennemgående og positiv fortælling om Aarhus.

 

International markedsføring til erhvervslivet
Aarhus rummer mange erhvervsklynger inden for forskellige brancher. De fleste har opnået international anerkendelse og derfor producerer Aarhus Kommune også brandingmateriale til udlandet. For eksempel retter magasinet Do Business With Aarhus fokus på Aarhus som erhvervs- og studieby, hvilket med fordel kan uddeles blandt internationale samarbejdspartnere.